Thay đổi dữ liệu của bạn trong ứng dụng Agibank

Agibank cho phép bạn thay đổi dữ liệu cá nhân bằng chính ứng dụng. Quy trình này rất đơn giản và có thể được sử dụng để sửa đổi địa chỉ, email và mật khẩu đăng nhập trong ứng dụng, giúp cuộc sống của những người đang di chuyển hoặc muốn đăng ký mật khẩu an toàn hơn.

Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách thay đổi dữ liệu của bạn trên Agibank, ngân hàng kỹ thuật số cạnh tranh của Nubank. Từng bước từng bước được thực hiện trong Android, nhưng cũng có thể được theo dõi bởi người dùng iPhone (iOS).

Agibank: Xem cách thay đổi thông tin cá nhân của bạn trong ứng dụng

Cách tạo tài khoản trong Agibank

Bước 1. Mở ứng dụng Agibank. Từ màn hình chính, chạm vào menu với ảnh của bạn, sau đó chọn "Dữ liệu của tôi".

Menu dữ liệu cá nhân của ứng dụng Agibank

Bước 2. Trong phần "Tài khoản", nhấp vào "Thay đổi mật khẩu". Nhập mật khẩu hiện tại bạn sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng và bấm "Tiếp tục".

Nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại trong ứng dụng Agibank

Bước 3. Nhập mật khẩu mới gồm bốn đến tám số, nhập lại mã trong "Xác nhận mật khẩu" và nhấn "Tiếp tục". Agibank sẽ hiển thị thông báo "Mật khẩu đã thay đổi thành công". Chạm vào "Ok" để tiếp tục.

Thay đổi mật khẩu trong ứng dụng Agibank

Bước 4. Quay trở lại màn hình dữ liệu cá nhân chính và cuộn xuống trường "E-mail". Nếu bạn muốn thay đổi nó, hãy xóa email cũ và nhập email mới. Để thay đổi địa chỉ, chạm vào trường "CEP" và thay thế bằng địa chỉ mới. Sau đó, ứng dụng sẽ tải tên của đường phố, khu phố, thành phố và tiểu bang mới.

Thay đổi email Agibank và địa chỉ trong ứng dụng

Bước 5. Nhập nơi cư trú và số bổ sung nếu cần thiết. Khi tất cả dữ liệu hoàn tất, nhấp vào "Xác nhận". Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo "Dữ liệu được cập nhật thành công". Nhấn "Ok".

Cập nhật dữ liệu cá nhân trong ứng dụng Agibank được thực hiện thành công

Có bất kỳ nguy hiểm trong mua sắm trực tuyến? Cho ý kiến ​​của bạn trên Diễn đàn.

Bài ViếT Phổ BiếN